A+ / A-

Девизен депозит ексклузив

Депозитот ексклузив е наменет за сите клиенти кои ќе орочат депозит над 20.000 ЕУР, УСД , АУД.

ИСПЛАТА НА КАМАТАТА НА ДАТУМОТ НА ДОСПЕВАЊЕ

 

EUR

USD

AUD

        Износ
Рок

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

3 месеци

0,10%

0,15%

0,20%

0,10%

0,20%

0,30%

0,80%

0,90%

0,90%

6 месеци

0,20%

0,25%

0,30%

0,20%

0,30%

0,40%

1,10%

1,20%

1,20%

12 месеци

0,50%

0,55%

0,60%

0,40%

0,50%

0,60%

1,30%

1,30%

1,30%

24 месеци

1,10%

1,15%

1,20%

0,60%

0,70%

0,80%

1,50%

1,50%

1,50%

36 месеци

1,30%

1,35%

1,40%

0,80%

0,85%

0,90%

1,60%

1,60%

1,60%

 

МЕСЕЧНА  ИСПЛАТА НА КАМАТАТА  

 

EUR

USD

AUD

        Износ
Рок

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

20.000 – 49.999

50.000 – 99.999

Над 100.000

3 месеци

0,05%

0,05%

0,10%

0,05%

0,10%

0,20%

0,70%

0,70%

0,70%

6 месеци

0,10%

0,15%

0,20%

0,15%

0,20%

0,30%

1,00%

1,00%

1,00%

12 месеци

0,40%

0,45%

0,50%

0,30%

0,40%

0,50%

1,10%

1,10%

1,10%

24 месеци

1,00%

1,05%

1,10%

0,50%

0,60%

0,70%

1,25%

1,25%

1,25%

36 месеци

1,20%

1,25%

1,30%

0,75%

0,80%

0,85%

1,40%

1,40%

1,40%

 

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се променливи по одлука на Банката.
Пресметка на каматата се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365).

Калкулатор

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности