Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износот на ануитетот на секој кредитен производ е од информативна природа. Подетални информации и амортизациските планови можат да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута:
Каматна стапка
Каматна стапка за првиот период:
Каматна стапка за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Рок на кредитот:
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за првиот период:
Износ на ратата за првиот период: Износ на рата
Каматна стапка за вториот период:
Износ на ратата за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Износ на ратата за третиот период:
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ на отплатата: Вкупно КЖО Аплицирај

Лесен Кеш кредит
2+8 години

Лесен Кеш кредит 
4+6 години

Партнерство Нептун наменски кеш кредит

Предности
Документи

 • Фиксна каматна стапка за првите две години, почнувајќи од 5,00 %. За останатиот период каматната стапка е променлива (фиксна маргина од 4,45% + 6 месечен СКИБОР)*
 • Без административен трошок од 15.02.2021- 31.07.2021
 • Максимален износ до 1.500.000 МКД
 • Рок на отплата до 120 месеци
 • Валута: МКД

       * Листа на референтни каматни стапки

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Предности
Документи
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 5,25 %  за првата година + 7,80 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитот 
 • Максимален износ до 1.500.000 МКД
 • Рок на отплата до 120 месеци
 • Валута: МКД

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања


Предности
Документи
 • Фиксна каматна стапка за првите четири години почнувајќи од 5,50%. За останатиот период каматната стапка е променлива (фиксна маргина од 5% + 6М СКИБОР)*
 • Без административен трошок од 15.02.2021- 31.07.2021
 • Максимален износ до 1.500.000 МКД
 • Валута: МКД
 • Рок на отплата до 120 месеци

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања


Предности
Документи
Осигурување
Предности
Документи
 • Фиксна каматна стапка за првите две години почнувајќи од 5%, а потоа променлива (фиксна маргина од 7,4% + 6М СКИБОР)*
 • Избор од 2 понуди со фиксни камати
 • Максимален износ до 120.000 МКД
 • Рок на отплата до 36 месеци
 • Валута: МКД
       * Листа на референтни каматни стапки 


Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања


Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: